Siem Nedir Hakkımızda

Hakkımızda

Bu sayfa SIEM(Security Information and Event Management) hakkında güncel içerik üretmek için hazırlanmıştır. SIEM kavramı Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi, bilgisayar güvenliği alanında, yazılım ürünleri ve hizmetlerinin güvenlik bilgi yönetimi ile güvenlik olayı yönetimini birleştirdiği bir alt bölümdür. Uygulamalar ve ağ donanımı tarafından oluşturulan güvenlik uyarılarının gerçek zamanlı analizini sağlarlar.